Tillsammans för rättvisa och fred

Föredrag av biskop emeritus Munib Younan om ekumenisk och interreligiös samverkan för rättvisa och fred.

Föredrag om ekumenisk och interreligiös samverkan för rättvisa och fred med biskop emeritus Munib Younan. Onsdag 20 mars kl 18 i Gustavi domkyrka
Föredraget inleds med bön för rättvisa och fred med biskop Susanne Rappmann och biskop em Munib Younan.

Munib Younan var tidigare biskop för den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och ordförande för Lutherska Världsförbundet och kommer att tala om religionens roll i arbetet för fred och rättvisa utifrån ekumenisk och interreligiös samverkan. Föredraget är på engelska och tolkas till svenska. Tillsammans med honom kommer prästen Johan Engvall informera om arbetet på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem och det blir också information om Svenska kyrkans fastekampanj.