Nationalism - fenomen, frestelser och faror

Om nationalismens exkluderande och inkluderande funktioner, dragningskraft och grymma konsekvenser genom historien och i dagens auktoritära utveckling i en rad demokratier. Fredsdagen i Domkyrkan onsdag 8 maj kl. 18.

Enligt den amerikanska journalisten Rebecca Solnit skapar den förstärkta gränsen trädgården. Men vem är trädgården till för, och vilka är dess trädgårdsmästare? Om nationalismens exkluderande och inkluderande funktioner, dragningskraft och grymma konsekvenser genom historien och i dagens auktoritära utveckling i en rad demokratier.   

Sven-Eric Liedman, professor emeritus idéhistoria 
Isabel Schierenbeck, docent statsvetenskap 
Jasenko Selimovic (l), EU-parlamentariker
Christer Mattsson, föreståndare Segerstedtsinstitutet
Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet
George Braun, Judiska församlingen