Kvinnor om interreligiös dialog

I ett av världens mest sekulariserade länder är det sällsynt med religiösa texter av kvinnor. I ny utställning berättar femton kvinnor av olika tro om vänskap, fördomar och frihet. Nu sista veckan - utställningen stänger 26 november.

Kvinna och religiös. Dubbelt ohörd i yttrandefrihet. Nu når oss dessa röster i en ny utställning i Domkyrkan, var och en för sig och i dialog med varandra.

För några av kvinnorna började det med skrivarkursen Gör din röst hörd som Interreligiösa centret anordnade och som vände sig till kvinnor från olika religioner. Någon var muslim, en annan buddhist, sikh, judinna, kristen, hindu … I utställningen berättar tretton kvinnor av olika tro om möten och fördomar, vänskap och frihet, minnesvärda berättelser om kvinnor som för första gången i livet får förståelse för regler kring mat, kropp, kläder, riter – från nytt håll, från andra religioner. Möt kvinnor som ser som sitt ansvar att motverka att hatet får fäste , med dialog som verktyg.

Utställningen arrangeras av Domkyrkoförsamlingen och av Interreligiösa centret som i fem års tid framgångsrikt arbetat med interreligiös dialog. Göteborgs interreligiösa råd är centrets huvudman och firar i år tioårsjubileum. Utställningen tillkom bland annat med anledning av jubileet. Producenter Berit Bornecrantz Dias, Marie-Louise Bengtsson, grafisk form Hanna Eliasson.

Utställningen visas 29 oktober till 27 november.