Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Konfirmandläs i Göteborgs domkyrka! Körkonfirmationen är skräddarsydd för domkyrkoförsamlingens körsångare.

Nya konfirmandgrupper startar vart eller vartannat år. Sjunger du i domkyrkans körer får du ett erbjudande om konfirmationsläsning av dina körledare. Mer information finns också här på hemsidan så fort en ny grupp blir aktuell.

Välkommen att läsa i domkyrkoförsamlingens körkonfirmandgrupp!