Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Konfirmandläs i Göteborgs domkyrka! Körkonfirmationen är skräddarsydd för domkyrkoförsamlingens körsångare.

Nya konfirmandgrupper startar vart eller vartannat år. Sjunger du i domkyrkans körer får du ett erbjudande om konfirmationsläsning av dina körledare. Man kan också konfirmera sig som vuxen. Är man inte döpt när man påbörjar sin konfirmandtid så blir man det. Mer information finns också här på hemsidan så fort en ny grupp blir aktuell.

Välkommen att läsa i domkyrkoförsamlingens körkonfirmandgrupp!