Göteborgs stift 400 år

Efter lördagsmusiken den 21 november fortsätter programmet kl. 13 med gudstjänst med anledning av stiftets 400-årsjubileum. Biskop Susanne Rappman, domprost Stefan Hiller, hovpredikanten Hans-Olof Hansson och professor Anders Jarlert. Psalmer av psalmförfattare från Göteborgs stift.

Säg mig den vägen av Lars Linderot, Sv Ps 266

Inledning av biskop Susanne Rappmann

O du som ser avJeanna Oterdahl, Sv Ps 227

Historisk översikt av professor Anders Jarlert

Gud, för dig är allting klart Elis Malmeström, Sv Ps 217

Betraktelse av hovpredikanten Hans-Olof Hansson

Gud, giv oss nåd att gömma av L.J. Nyblom/J.A. Hellström, Sv Ps 513:2-4

Böner och välsignelsen, domprosten Stefan Hiller, biskop Susanne Rappmann

Jesus, jag dig älskar av Inger Johnsson/Bengt Pleijel, Sv Ps 359