Gemenskapsträff

Christinae arbetskrets är numera församlingens gemenskapsträff.

Christinae arbetskrets 
Arbetskretsen stödjer bland annat ett barnhem i Tallinn i Estland. Arbetskretsen leds av Gunnar Holmquist och träffas varannan onsdag kl. 11.30. Kontakta församlingen för mer information.

Kafé Lilla Maria har upphört efter sommaren 2021.