Gemenskapsträff

Välkommen till kaffe i Vasa församling samt Christinae arbetskrets.

Kaffe i Vasa församling 
Onsdag-fredag kl 10-12. Adress: Vasa kyrkoplan

Christinae arbetskrets 
Arbetskretsen stödjer bland annat ett barnhem i Tallinn i Estland. Arbetskretsen leds av Gunnar Holmquist och träffas varannan onsdag kl 11.30. Kontakta församlingen för mer information.