Djupmeditation

Meditation kan ge oss balans, öka vår medvetna närvaro och hjälpa oss att få kropps- och självkännedom. När vi känner frid och harmoni fungerar vår vardag bättre. På grund av omorganisation tar den här verksamheten paus under hösten 2021. Vi återkommer med information när det är dags att starta igen.

Genom regelbunden meditation lär vi oss att vara mer närvarande i vardagen och i våra tankar. Meditation är också ett stöd för existentiellt sökande. Den kristna djupmeditationen är ett sätt att be. Genom bönen får vi möjlighet till en fördjupad relation med Gud och i den tysta stillheten får vi möta Guds kärlek.  

Under meditationen sitter vi på stol, pall eller kudde med en upprätt men avslappnad kroppshållning. Denna sittställning hjälper oss att vara stilla på ett vaket sätt och ger utrymme för en lugn och djup andning. Varje meditationstillfälle inleds med ord från Bibel- eller psalmtext och ibland även andra bilder. Sedan sitter vi i stillhet och tystnad i 20 minuter.