Foto: Susanne Nilsson, Creative Commons, flickr.com

Bön för klimatet

Domkyrkans klockor ringer varje fredag till 4 oktober fem minuter i tolv och markerar att det är ett särskilt tillfälle. Domprost Stefan Hiller kallar till bön för klimatet. Bönen, som äger rum på många andra platser i Europa, sker på initiativ av ärkebiskop Antje Jackelen och biskop Susanne Rappmann efter en inbjudan från bland annat Konferensen för europeiska kyrkor.

Vi förstör och föröder naturresurser. Vi fortsätter att vålla skapelsen svåra sår, och det moderna samhällets livsstil får konsekvenser överallt. Kyrkoledare i hela världen påminner oss att allt levande tillhör samma skapelse.  Varelser och arter försvinner från jorden i ett mängd som vi knappast kan förstå. Förödelsen som sådan är en tragisk förlust, men den är också djupt orättvis eftersom de mest sårbara av oss lider allra värst när livets väv börjar repas upp.

Domkyrkan arrangerar bön för klimatet kl. 12 tre fredagar fram till 4 oktober i samband med lunchkonserten som ges direkt efter bönen.

Läs mer hos Sveriges kristna råd, och Kyrkornas världsråd