Barn som spelar orgel

Vill du lära dig spela piano eller orgel?

Tyvärr är platserna slut för höstterminen 2017. Ev släpps fler tider till våren.

Vill du lära dig spela piano eller orgel?

Undervisningen riktar sig till dig som är nybörjare eller har kommit en bit på vägen och vill fortsätta utvecklas.
Det är kostnadsfritt!
Vill du veta mer?
Kontakta Joakim Andersson på 026 - 17 05 68
eller joakim.andersson@svenskakyrkan.se