Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vill du bli förtroendevald i Svenska kyrkan?

Debattartikel av Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle församling.

Svenska kyrkan är en medlemsstyrd organisation och vart fjärde år utser medlemmarna de personer som ska styra kyrkan. Inför kyrkovalet i höst kanske du är en av dem som vill engagera dig just som förtroendevald och på så sätt vara med och påverka framtidens kyrka tillsammans med andra.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, med cirka 5,8 miljoner medlemmar. Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan.  Då väljs de förtroendevalda som ska styra kyrkan på tre olika nivåer, lokal nivå – Gävle församling, stiftsnivå – Uppsala stift och på nationell nivå – där kyrkomötet fattar beslut för hela Svenska kyrkan. De förtroendevalda nomineras/utses av olika nomineringsgrupper, i val till riksdag och kommunfullmäktige kallas dessa grupper politiska partier.

Mitt i pandemin kanske ett kyrkoval inte känns som den mest angelägna frågan, men snart kommer det förhoppningsvis mer ”normala” tider, då vanligt engagemang återigen kommer att vara en del av livet. Att engagera sig för rösträtt och stå upp för demokrati, som här handlar om kyrkoval, är i dessa tider allt viktigare, då populistiska rörelser som går åt det auktoritära hållet vinner allt större terräng. Vill man vara med och skapa ett bra samhälle för alla kan ett engagemang i just kyrkan vara ett sätt.

Svenska kyrkan i Sverige och i Gävle har en omfattande verksamhet och påverkar på så sätt många. Kyrkan har fastigheter, kyrkor, som betyder mycket för många, och anställda i olika sammanhang som exempelvis präster och diakoner som arbetar på sjukhus, häkte, fängelse, högskola, och på andra håll där vi som människor behöver stöd och samtal. Gudstjänster firas, musik fyller kyrkorummen. Mötesplatser skapas, som kan motverka ohälsa och ensamhet. Utrymme ges för tro och traditioner, existentiella frågor och medmänskliga ställningstagande, som får betydelse på djupet och bredden, för enskilda och för samhället. Dessutom har kyrkan aktiviteter för barn och unga som står öppna för alla.

Min ambition som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Gävle har hela tiden varit att kyrkan ska vara angelägen för så många som möjligt. Jag har till exempel arbetat för att öka det ideella engagemanget. Vi är kyrka tillsammans och det finns idag många möjligheter att engagera sig ideellt. De nya kyrkforum som lanseras i samband att Svenska kyrkan i Gävle blev en församling vid årsskiftet blir en ny möjlighet till engagemang.

Vid valet i höst avgörs vilken inriktning kyrkan ska ha framöver. Vårt samhälle genomgår stora förändringar och vi som mänsklig gemenskap har betydande utmaningar framför oss. Även Svenska kyrkan står inför stora förändringar de kommande åren. Med ett minskat antal medlemmar behöver kyrkan se om sitt hus. Men ambitionen är att fortsätta dela tro och liv, och arbeta med sociala frågor genom diakoni. För att kunna göra detta behöver kyrkan fortsatt engagerade förtroendevalda som kan vara med i arbetet i en föränderlig värld samtidigt som kyrkan fortsätter sitt uppdrag att räcka evangeliet vidare för att förmedla hopp och livsmod. 

 

Karin Sarja, kyrkoherde Gävle församling

Foto: Magnus Aronson/Ikon