Bibel

Bibelstund

Bibelstudier i Kyrkans hus är inställt tills vidare.

Vi läser Apostlagärningarnas första 10 kapitel och lär känna de allra första kristna.

Gud är alltid närvarande i våra liv och talar ständigt till oss, i olika sammanhang och på många olika sätt. I Bibeln, detta stora bibliotek av vitt skilda böcker, är Gud närvarande. Han talar till oss på vårt eget språk. Bibeln är helt vanliga mänskliga ord eftersom de är skrivna av människor. Men samtidigt är de helt gudomliga ord eftersom de förmedlar ett gudomligt budskap.
När vi läser Bibeln möter vi Gud, genom ordet kommer han till oss och vi kan mer och mer upptäcka vem han är och vilka vi själva är. Genom Bibeln lär vi känna Gud, varandra och oss själva.Vi kan när som helst läsa Bibeln för oss själva och höra Gud tala till oss. Men mycket i Bibelns myllrande berättelser kan vara svårt att förstå. Därför är det naturligt att läsa Bibeln tillsammans för att på så sätt dela med sig av sina erfarenheter, frågor och insikter.

I Heliga Trefaldighets församling träffas vi därför regelbundet till det vi kallar bibelstund. Utifrån ett givet tema läser vi Bibeln tillsammans och funderar över vad Gud vill säga till oss genom sitt ord.Ingen anmälan eller avgift. Välkommen! 
Kyrkans hus, Kaplansgatan 1, onsdagar 10.30 och 13.15, start 25 september