Vad händer var i kyrkan

På baksidan av Staffans kyrka finns ett bisättningsrum som förr användes till att ställa kistan i väntan på begravning. I bisättningsrummet har vi nu tagit upp två hål för att komma åt utrymmet under kyrkan (gulmarkerat på ritningen). Här tas alla gamla grus och stenmassor bort som lades här när kyrkan byggdes. Många stora stenar av sorten Gävle sandsten blev kvar här. De gamla byggformarna i trä satt fortfarande på plats på väggarna och var i mycket dåligt skick. Troligen har de bidragit en hel del till dålig luft i kyrkan. När de parallella rummen är utgrävda ska öppning till rummet som heter Elcentral tas upp. Mittenväggen mellan parallellrummen ska så småningom tas bort. Likaså sidoväggarna mot sidoskeppen. I mitten av januari öppnas det upp mot rummet under Johanneskapelllet.