Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uganda

Skolbarnsprojektet, Uganda

Sedan mitten av 1990-talet har man från Heliga Trefaldighets församling varit delaktiga i ett projekt för att stödja skolbarn i Uganda. Stödet har gått till skolmaterial, hygienartiklar, skoluniform och annat som behövts för deras liv och skolgång. Vi har varit kopplade till en skola som heter Nyakatukura Memorial Primary School. Skolorna i Uganda är statliga men har en koppling i samhället till ELCU, Evangeliska lutherska kyrkan i Uganda, som startade skolväsendet.
Barnen har vuxit upp under omständigheter med föräldralöshet och omhändertagande av släktingar i så kallade utvidgade familjer.
I staden Ibanda i Uganda finns ”The Orphans care comittee” som tagit hand om pengarna och fördelat på bästa sätt till de barn som är i störst behov av att få komma med.
Tre gånger/år, dvs varje skoltermin har man valt ut barnen till projektet.
Pengarna som vi skickat har samlats in i samband med konfirmationskollekter i Heliga Trefaldighets kyrka, i Tomaskyrkan och i Strömsbro kyrka samt också kommit från enskilda gåvor till projektet
Barnen som fått del i projektet har rustats med förutsättningarna för en god skolgång och också i de flesta fall kunnat slutföra sin skolgång efter P7, grundskolan och sedan gått vidare till secondary school, ungefär högstadiet och gymnasiet.
Projektet besöktes från församlingens sida i november 2013 och vi fick goda bevis på att stödet varit uppskattat för de barn som fått vara med.

Maritha Lechnio

Maritha Lechnio

Svenska kyrkan i Gävle

Församlingspedagog, Heliga Trefaldighets församling