Uganda

Skolbarnsprojektet, Uganda

Sedan mitten av 1990-talet t. o. m. 1 januari 2020 har man från Heliga Trefaldighets församling varit delaktiga i ett projekt för att stödja skolbarn i Uganda. Stödet har gått till skolmaterial, hygienartiklar, skoluniform och annat som behövts för deras liv och skolgång. Vi har varit kopplade till en skola som heter Nyakatukura Memorial Primary School. Skolorna i Uganda är statliga men har en koppling i samhället till ELCU, Evangeliska lutherska kyrkan i Uganda, som startade skolväsendet.

Barnen har vuxit upp under omständigheter med föräldralöshet och omhändertagande av släktingar i så kallade utvidgade familjer.
I staden Ibanda i Uganda finns ”The Orphans care comittee” som tagit hand om pengarna och fördelat på bästa sätt till de barn som är i störst behov av att få komma med.

Tre gånger/år, dvs varje skoltermin har man valt ut barnen till projektet.
Pengarna som vi skickat har samlats in i samband med konfirmationskollekter i Heliga Trefaldighets kyrka, i Tomaskyrkan och i Strömsbro kyrka samt också kommit från enskilda gåvor till projektet
Barnen som fått del i projektet har rustats med förutsättningarna för en god skolgång och också i de flesta fall kunnat slutföra sin skolgång efter P7, grundskolan och sedan gått vidare till secondary school, ungefär högstadiet och gymnasiet.

Projektet besöktes från församlingens sida i november 2013 och vi fick goda bevis på att stödet varit uppskattat för de barn som fått vara med.