Oktober

Under september och oktober tömdes kyrkan på alla lösa föremål. Nästa steg blir sedan att schakta ut källarplanet för sanering av radon och mögel, göra plats för tekniska installa­tioner och eventuellt nya lokaler.

Provgropar grävs runt kyrkan, geoteknisk undersökning av marken för att fastställa markens sammansättning. Grundvattenrör sätts ut runt kyrkan för att avläsa grundvattennivåer och mindre del av löst material i källaren har schaktas ur för att fastställa vad den består av.