Renoveringen av Staffans kyrka

Från den 2 september är Staffans kyrka stängd för en välbehövlig inre renovering inklusive åtgärder av tekniska installationer. Det är i dagsläget inte klart när den kommer att öppna igen, men vi beräknar att den är stängd under minst 18 månader. Exakt vad som kommer att göras i byggnaden kommer att stå klart under hösten 2019. Projektet kommer att kunna följas här på webben och på Facebook. Följ med på resan...

Projektet att renovera Staffans kyrka invändigt består av flera olika moment, utgrävning av källare, sanering av radon och mögel, dränering av grund, eventuell byggnation av nya lokaler för kontor och församlingsverksamhet, nya moderna tekniska installationer, renovering av kyrkorummet och dess inventarier.

Just nu pågår den första etappen som bland annat består av att i samverkan utreda källarutgrävningens genomförbarhet.