Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal och stöd

I livets olika skeden behövs ibland stöd i olika former. Svenska kyrkan i Gävle erbjuder stöd, samtal och rådgivning genom bland annat Samtalsakuten och Familjerådgivningen. Församlingarna erbjuder också samtal och sorgegrupper.

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Familjerådgivning

...att i lugn och ro få samtala med varandra om det som känns svårt.
...att öppna låsta positioner.
...att tillsammans med familjerådgivaren finna vägar till förändring.
...en möjlighet att öka förståelsen för egna/andras värderingar och livsåskådningar.

Samtalsakuten

Ibland hamnar man i livskriser av olika slag där man känner att man behöver någon utomstående att prata med.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans verksamhet vänder sig till patienter, deras anhöriga och personalen på sjukhuset. Läs mer...

Diakonirådet 

Diakonirådet, som är en fristående stiftelse men nära anknuten till Heliga Trefaldighets församling. Avkastningen av stiftelsens medel ska gå till ekonomiskt stöd till behövande, till ”livets basbehov”.