November och december

Under vintern har kyrkans källare grävts ur och de gamla gjutformarna i trä har rivits ned och skickats iväg för att eldas upp och bli värme. Det enda som sparats är en hög med Gävlesandsten som kommit fram i samband med schaktningen.