Musiklek i parken

Sång och musik är något vi har glädje av hela livet. Det är något som vi kan uppleva och skapa oavsett ålder. I musiklekgruppen sjunger, spelar och rör vi oss tillsammans. Barnet stimuleras i sin språkliga och motoriska utveckling och föräldrarna blir påminda om glömda barnvisor och lär sig nya sånger att sjunga med sitt barn.

Musikleksmåndag 29 augusti - 26 september
Sånger, ramsor, rörelser, maracas, andakt.
Lek och fika i barnlokalen efter sångstunden.
Kom, sjung och häng med Carro och Maritha
Information och anmälan: Maritha Lechnio

Måndagar 10.00-11.30
Lekparken korsningen Brännerigatan/Magasinsgatan