Musik vid helgsmål - Pingst

Lördag 4 juni 18.00 (endast digitalt)

Minikören
Sörbytonerna
Hella Linander, präst