Musik vid helgsmål - Fjärde söndagen i påsktiden "Vägen till livet"

Lördag 7 maj 18.00 (endast digitalt)

Anna-Sara Berencreutz, sång
Erica Banck, piano och sång
Louise Larsson, präst