Jungfru Maria

Marias väntan

Anna-Sara Berencreutz, sång - Joakim Andersson, piano

En bön om dig Maria 

Vi väntar på ankomsten, på kärleken, räddningen, på Gud i mänsklig gestalt.

Men den är redan påbörjad i dig Maria. 

Du var med om ängelns ord från Gud. Tack Maria för att du vågade lita på din Gudserfarenhet. Du tog den på allvar. Låt oss lära från dig som ung kvinna att det kan komma gudomligt från oväntat håll. Du blev den första av många bärare av Jesus. Du valde livet med Gud. I ditt liv, i din mage.  

Vi andrar väntar på ankomsten. Men du vet redan. Du bär på en hemlighet. Ankomsten är redan påbörjad genom dig. Världens hopp. Du och den du bär på. Amen.