Orgel

Musik

Musik är och har alltid varit en viktig del i kyrkans liv och kultur. I Svenska kyrkan i Gävle blir detta påtagligt då det erbjuds ett stort utbud av musik från olika genrer genom konserter, musikcaféer och högmässor.
För dig som är intresserad av att vara delaktig i kyrkans rika musikliv kanske körsång kan vara något? Det finns körer för alla åldrar och olika förkunskaper samt musiklek och undervisning i orgel. Men du är självklart välkommen att komma och njuta av musiken!
Det är alltid fri entré till kyrkans musikevenemang och det är med stolthet som Svenska kyrkan i Gävle kan vara en sådan kulturaktör.

Palettblad i olika färger

Detta händer i kyrkorna i Gävle

24 juni - 21 augusti

Barn med noter

Barnkörer

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik.

Noter

Vuxenkörer

Har du lust att sjunga i kör? Längtar du efter att uppleva hur din röst smälter samman med stämman och övriga sångare?

Sång och musik digitalt

Här hittar du alla musik vid helgsmål och mycket mer

Musikverksamheten samarbetar med