Noter

Musik

Musik är och har alltid varit en viktig del i kyrkans liv och kultur. I Svenska kyrkan i Gävle blir detta påtagligt då det erbjuds ett stort utbud av musik från olika genrer genom konserter, musikcaféer och högmässor.
För dig som är intresserad av att vara delaktig i kyrkans rika musikliv kanske körsång kan vara något? Det finns körer för alla åldrar och olika förkunskaper samt musiklek och undervisning i orgel. Men du är självklart välkommen att komma och njuta av musiken!
 Det är alltid fri entré till kyrkans musikevenemang och det är med stolthet som Svenska kyrkan i Gävle kan vara en sådan kulturaktör.

Musikverksamheten samarbetar med