Kyrkforum i Heliga Trefaldighets kyrka

Välkommen tisdag 17 maj 18.00

Kyrkforum hålls minst två gånger per år kring varje kyrka som har regelbundet gudstjänstfirande. Forumet fattar inga formella beslut men är tänkt som en bred kontaktyta. Dokumentation sker på andra sätt än formella protokoll.

Vid kyrkforum ska medlemmar bland annat kunna få information och lämna synpunkter gällande kollektändamål, kyrkvärdar och beslut om försäljning av kyrka och församlingshem.

Tema: Kyrkans musik

Fasta punkter på dagordningen är:
1) Presentation av kyrkorådets och kyrkoherdens representant vid mötet.
2) Information om hur kyrkforumet dokumenteras och redovisas för kyrkorådet.
3) Rapport från föregående kyrkforum.
4) Information från verksamheten.
5) Förslag på kollektändamål.
6) Förslag om kyrkvärdar.
7) Övriga frågor.

Ingen anmälan.