Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan vill förmedla livsmod i klimatkrisen

Rösta i höstens kyrkoval så stödjer du kyrkans arbete med klimatet

Gävle församling har valt att prioritera klimatet, både genom konkreta handlingar och genom att förmedla förtröstan. Den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Genom att rösta i höstens val visar du ditt stöd för Svenska kyrkan i Gävles arbete med klimatet.

 

Gävle församling vill förmedla hopp, vara Guds medskapare och agera för ett gott samhälle för alla och det sker genom att församlingens förtroendevalda, valt att prioritera ett antal områden, som ideella och anställda medarbetare driver och utvecklar.

 

Ett prioriterat område är arbetet med att motverka klimatförändringarna. När vi gör som Jesus och ställer ett barn framför oss alla, blir frågor om diakoni och samhällsansvar, klimat och miljö, mångfald och öppenhet centrala här och nu, och för framtiden. Vi har alla ansvar för den värld vi lever i, för att skapa fred och rättvisa, värna klimat och miljö, och ge vidare den jord vi lånar till framtida generationer att leva och verka i.

 

Svenska kyrkan är en viktig aktör när det gäller klimatfrågan. Organisationen är stor, med över 5 miljoner medlemmar och den har verksamhet i hela landet. Det innebär att Svenska kyrkan genom sin skog, sina fastigheter, transporter, verksamheter med mera har en stor inverkan på klimatet. Sedan 2019 är Svenska kyrkan i Gävle miljödiplomerad. Det arbetet sker i en stegvis omställning, församlingen är klar med Fas 1 och Fas 2 har precis påbörjats, då nya mål sätts upp.

 

Förutom att arbeta rent konkret med att ställa om verksamheten har kyrkan också ett annat viktigt uppdrag - att förmedla livsmod till människor i en tid som kan upplevas som svår. Vi som människor måste tillsammans tänka om när det gäller vår livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Risken finns annars att omställningen bara blir rimlig för dem som har resurser och att de som är utsatta blir ännu mer utsatta. Klimatfrågorna handlar om synen på oss själva, på varandra och förhållandet till miljön och Gud. Kristen tro handlar inte om att blunda för verkligheten, utan om att ta av sig skygglapparna, sörja och sedan handla.

 

Allt färre medlemmar gör att kyrkan också måste ställa om på flera plan. I kyrkovalet den 19 september bestämmer medlemmarna vilka som ska vara med och bestämma under fyra år framåt. Det är ett viktigt uppdrag som angår kyrkan och samhället. Det angår Gävle, Sverige och världen. Det angår vår egen tid och den tid som ligger framför. För att livet bara kan levas i samspel med andra och jorden bara kan bevaras av människor som vi.

 

Gävle 21 maj 2021

 

Sven Hillert
tillförordnad kyrkoherde i Gävle församling.