Kort historik

Samtalsakuten startade sin verksamhet i januari 2000.

Från början som ett projekt mellan Svenska Kyrkan i Gävle*, Gävle kommun och Gävleborgs landsting.

Sedan 2002 och fram till och med 2010 har det funnits ett samverkansavtal enbart mellan  Landstinget och Svenska kyrkan i Gävle som grund för Samtalsakutens  verksamhet.

2007 har ett antal andra församlingar i Gästrikland** skrivit på ett hängavtal och deltar på så vis i finansieringen av verksamheten. Målgruppen för Samtalsakuten är vuxna personer i akuta ” friska livskriser” .

Dessa kan vara föranledda av separationer av olika slag, olyckor, brott, arbetslöshet och andra situationer i livet, som gör att människor tappar fotfästet.

Samtalsakuten vill:

1.     vara lättillgänglig för målgruppen.
2.     Erbjuda hjälp inom en vecka vid traumatiska/akuta händelser.
3.     Skapa ökat välbefinnande och ökad hälsa bland befolkningen i kommunerna
        Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo
4.     Skapa möjligheter till ökad hjälp till självhjälp.

* D.v.s. Heliga Trefaldighet, Tomas, Staffan, Bomhus & Maria församling

** Hamrånge, Hedesunda, Hille,  Hofors, Ockelbo, Ovansjö & Järbo, Sandviken,
    Torsåker, Årsunda & Österfärnebo och Valbo församling 

Från den 1 januari 2011 drivs Samtalsakuten enbart av Svenska kyrkan i Gävle med stöd från övriga Gästrike församlingar.