Kollektändamål

Gävle församling 2022

Kollekten i Svenska kyrkan tas upp för olika ändamål under året. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, andra beslutas av respektive stift. Vid ett antal sön- och helgdagar per år har respektive kyrka valt särskilda kollektändamål.

De lokala kollektändamålen för 2022 beslutades av kyrkorådet den 17 februari 2022.  Se och ladda ner kollektändamålen här!

Swish-nummer

 • Björsjökyrkan 123 299 93 57
 • Bomhus kyrka 123 659 05 66
 • Heliga Tref. k:a 123 524 07 18
 • Hemlingby kyrka 123 407 92 65
 • Mariakyrkan 123 382 01 72
 • Staffans kyrka 123 251 26 06
 • Strömsbro kyrka 123 044 20 46
 • Tomaskyrkan 123 331 54 70
 • Böna kapell 123 217 90 75
 • Digital gudstjänst 123 316 20 88
 • Annan plats 123 167 02 23