Julsånger från Heliga Trefaldighets kyrka

Sofia Jeppsson och Daniel Larsson sjunger och spelar