Januari

Under januari har arbetet fortsatt med att rensa ut sten och grusmassor under kyrkan. Efter utgrävningen av de två stora rummen under kyrkan, är det dags att ta sig igenom väggarna in till sidoskeppen och till rummet under Johanneskapellet. Lösa inventarier bland annat från kyrksalen har forslats bort för förvaring i annan lokal under renoveringen.