Gudstjänstgrupper

Är du intresserad av att vara med lite mera aktivt vid gudstjänster?

Gudstjänstgrupp i Heliga Trefaldighets kyrka

I Heliga Trefaldighets kyrka har vi gudstjänstgrupper där man får vara med och dela stora och små uppgifter vid söndagens högmässa. Det kan vara att bära kors eller ljus i processionen, att hälsa dem som kommer till kyrkan välkomna och lämna psalmboken, att läsa en text eller be en förbön eller att ordna med det enkla kyrkkaffet som serveras efter gudstjänsten. När man kommit med i en grupp är man med en gång i månaden i gudstjänsten. Då träffas man en timme på tisdagkvällen samma vecka för att fördela uppgifter och samtala lite om kommande söndags predikotext.
Välkommen att vara med!