Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är ett uttryck för församlingarnas önskan att erbjuda kvalificerad hjälp och stöd i samlevnadsfrågor.

Vilken hjälp kan man få?
Vi tar emot par, familjer och enskilda för kortare och längre samtalskontakter.. 

Familjerådgivning;
... att i lugn och ro få samtala med varandra om det som känns svårt.
... att öppna låsta positioner.
... att tillsammans med familjerådgivaren finna vägar till förändring.
... en möjlighet att öka förståelsen för egna/andras värderingar och livsåskådningar. 

Vilka kan komma?
De som bor inom Gävle pastorat, som består av; Heliga Trefaldighet, Staffan, Maria och Bomhus församlingar. Även flera av de omkringliggande församlingarna ger sina församlingsbor samma möjlighet.
Ring för information och tidsbeställning. 

Vad kostar det?
Kostnaden är 200 kronor per tillfälle.

Sekretess
Familjerådgivningen står under sträng sekretess och för inga journaler.

Boka tid hos Ewa Minicz, familjerådgivare/leg psykoterapeut, 026-17 04 26 
eller Per Götberg, familjerådgivare, 026-17 04 12