Meny

Danslovers

Dansa till levande musik, med och för varandra i glädje, gemenskap och trevlig samvaro. Ensam eller i par, du är hjärtligt välkommen.
Fri entré och kaffeservering 30 kronor.

Sista måndagen i månaden 13.00 - 15.00
27 januari, Kaplansgatan 10
24 februari, Brunnsgatan 59
30 mars, Kaplansgatan 10

Ett samarrangemang med kommunens Träffpunkter och Staffans församling.


Roger Holmström

Roger Holmström

Svenska kyrkan i Gävle

Assistent i församlingsarbete/husvärd Staffans församling