Bön för det nya året

Gud, jag längtar efter fred. Smärtan över krigen tär på mig och på människor runt mig. Hur mycket mer då inte för dem med kriget som vardag. Gud, led oss in på fredens väg. Jag ber om besinning hos alla med makt, om styrka för alla utsatta, och om kraft att göra det vi kan.
Amen.
                                                                                           Ärkebiskop Martin Modéus