Berlin 2020

Resegrupp 2 träffas i Tomaskyrkan i Sörby varannan vecka på tisdag eller helgdag och reser till Berlin.

För mer information, kontakta Meta Måhl