Meny

Arkitekturen

Arkitekturen
1954 vann fyra unga studenter en arkitekttävling, utlyst inför byggandet av ett krematorium i Gävle, med sitt förslag Skogsljus. Arkitekternas grundtanke var att ta vara på skogens frid och ta med den in i byggnaden.

Funktionen för huset var delad i två, dels skulle den rymma begravningskapell och dels skulle den vara kremationsanläggning. För att integrera de två funktionerna på ett odramatiskt vis gjordes flera studiebesök på befintliga anläggningar för att se hur man bäst skulle kunna göra plats för både stillhet och praktiskt arbete.

Tävlingen vanns i november och projekteringen skulle sedan ta sin början efter jul och nyår. Efter nyårshelgen stötte man på problem. Den stora stormfällningen hade fällt alla träd, så viktiga för husets utformning, på den tänkta platsen för bygget och det första de fick göra var att hitta en ny plats.

Därefter har arkitekterna beskrivit det som att arbetet flöt nästan helt problemfritt, vilket de när de senare arbetade tillsammans i firman ELLT med andra projekt fick förstå inte tillhör det normala vid nybyggnation.

Kapellens väggar är platsgjutna i betong i former byggda av ohyvlat furuplank för att vara en förlängning av tallarna som skymtar genom fönstren som vilar på väggarna. Taket består av en stålkonstruktion, inklädd med furuplank, vilande på pelare. Golven är slutligen lagda med gatsten och stenblock både i och utanför kapellen för att förstärka känslan av att ta med ut in. Även i resterande byggnad är det betong och furu som präglar utformningen, men golven är här mer praktiskt utformade i betongmosaik.

Huset känns idag helt tidlöst och skulle lika gärna ha kunnat byggas igår som 1960.

Begravningskapellen är mycket uppskattade och väl använda för begravningsceremonier i Gävle. Men även bland arkitekter och arkitektstuderande är huset mycket uppskattat och många besöker byggnaden för dess arkitektur.