Meny

Anonyma ensamma

Vare sig du är ensam av eget val eller ofrivilligt lever i ensamhet finns ett sammanhang för dig att vara ensam…tillsammans. Anonyma ensamma är en gemenskap av vuxna som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra kring just ensamhet.
Har du frågor, kontakta Tomas Folkegård, 026-17 05 53
tomas.folkegard@svenskakyrkan.se

Onsdagar jämna veckor med start 22 januari 18.00-19.30
Kyrkans hus, Himlavalvet, Kaplansgatan 1, City

Tomas Folkegård

Svenska kyrkan i Gävle

Församlingspedagog, Bomhus församling