Anonyma ensamma

Varannan måndag 18.00 - 20.00

Vare sig du är ensam av eget val eller ofrivilligt lever i ensamhet finns ett sammanhang för dig att vara ensam...tillsammans.

Anonyma Ensamma är en gemenskap av vuxna som delar sina
erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra kring just ensamhet.

Vi möts i samtal och olika aktiviteter för att finna vägar att lösa svårigheter med vår ensamhet, skapa nya kontakter och möjligheter.

Har du frågor, kontakta:
Tomas Folkegård, 026-17 05 53
tomas.folkegard@svenskakyrkan.se

Start: 14/9 varannan måndag, jämna veckor,
Tid: 18.00-20.00
Var: Kyrkans Hus, Kaplandgatan 1, City

Tomas Folkegård

Tomas Folkegård

Svenska kyrkan i Gävle

Församlingspedagog, Gävle församling

Titta på filmen Anonyma ensamma som blivit en livlina för många av deltagarna.
Längd: 8 minuter