Gruppbild från en dövskola i Afrika

Du behövs

Var med och stöd Dövas Afrika Mission

Dövas Afrika Mission bedriver biståndsarbete genom insatser till dövskolor i Eritrea,Etiopien och Tanzania samt stöd till lokala kyrkors teckenspråkiga arbete. Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Sveriges olika stift är samarbetspartner. Dövas Afrikamission ( DAM) är en av medemmarna i Svenska Missionsrådet (SMR) .

Du kan stödja DAM genom att

  • Bli medlem. Sätt in 200 kr på vårt plusgiro nedan.
  • Ge en minnesgåva eller högtidsgåva i stället för blommor
  • Uppmuntra vänner och bekanta till gåvogivande.
  • Föreslå kollekt eller insamling till DAM.  Testamentera.

Plusgiro: 426653-2

Mer information hittar du på Dövas Afrika Mission hemsida