Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ung i Hille

Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren. Jeremia 1:7-8

Ungdomsgrupp
Ungdomskvällar i församlingsgården för dig som går i åk 9 och uppåt.
ONSDAGAR
Kl 18-22

En "prälfie" med biskopen.

Hille församling har en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga, en barn och ungdomsorganisation i Svenska kyrkan.

Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se

KONFIRMANDFADDER
Efter konfirmationen har ungdomar möjlighet att vara kvar som fadder i församlingen.
Som fadder är man en viktig del i konfirmandarbete man följer med på läger och annat kul som vi hittar på med konfirmanderna. Faddrarna får även gå en ledarutbildning där vi pratar om ledarskap och övar oss på att leda grupper. Vi pratar om livsfrågor och hur är det att vara ung och ha en tro. Tillsammans får vi möjlighet att växa och lära av varandra.

Ewa Dahl

Ewa Dahl

Gästrikekustens pastorat

Församlingspedagog, Hille

Simon Hedlund

Simon Hedlund

Gästrikekustens pastorat

Komminister