Prata med oss

Kontakt

Gästrikekustens pastorat Besöksadress: Hillevägen158, 80649 Gävle Postadress: Hillevägen 158, 80649 Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkomusiker 100%

till Hille församling i Gästrikekustens pastorat

Kantor Ellen Weiss slutar sin tjänst efter 18 år. Församlingen har en rik musik och körverksamhet för alla åldrar. I tjänsten ingår att leda Hille kyrkokör, ungdomskör och barnkör samt att spela vid gudstjänster och kyrkliga handlingar i Hille och Hamrånge.
I pastoratet finns ytterligare en kyrkomusiker 75% i Hille och en heltids kyrkomusiker i Hamrånge. Vi schemalägger helgtjänstgöringen och hjälps åt i pastoratet över församlingsgränserna.

Vill du komma och vara med i ett arbetslag på 20 personer, vara med och utforma våra gudstjänster och arbeta med kör?

Krav: kantorsexamen, döpt och tillhörig Svenska kyrkan


För mer information kontakta kyrkoherde Clara Bergel Jansson 

 Skicka din ansökan senast den 5 maj 2018

till

Gästrikekustens pastorat
Hillevägen 158
806 49 Gävle

 

e-mailadress: hilleforsamling@svenskakyrkan.se

Clara Bergel Jansson

Clara Bergel Jansson

Gästrikekustens pastorat

Kyrkoherde