Hille församling

Strax norr om Gävle ligger Hille vid kusten med viss skärgård, med Testeboån i sydväst och vid Hille- och Mårdängsjöarna som åtskils av en rullstensås. Socknen är slättbygd med odlingsbygd vid ån och sjöarna och skogsbygd i övrigt.  Namnet Hille kommer från kyrkbyn och innehåller hill, 'hylla' som här betyder 'avsats, upphöjd plats' syftande på åsbranten vid Hillesjön.