Meny

Nyplantering

Nyplantering av tall har skett på Hoby 35:1 "Skogen"

2018 slutavverkades granskog på Hoby 35:1, skogen vid Norrekås. Under november 2019 har så nyplantering av tall skett.