Foto: Kristina Johansson/IKON

Nationaldagsfirande

Vi firar Sveriges nationaldag på Kyrkans hus i Gärsnäs

Kl 13 Samling vid flaggan, sång av kören LaudateI, korvgrillning, kaffe och tårta.