Musik i vår

Under några kvällar i maj och inledningen av juni får vi njuta av musik i olika genrer -i halva juni startar "musik i sommarkväll"

 

12 maj kl 18 Ö Tommarps kyrka Agneta Andersson tvärflöjt och Britta Haksten cello

15 maj kl 19 Ö Vemmerlövs kyrka kören Laudate ”Sommarns dörr står nu på glänt.

19 maj kl 18 Bolshögs kyrka, församlingens pianoelever medverkar i gudstjänsten

26 maj kl 18 Mässa Ö Tommarps kyrka gästpredikant Anna-Lena Bergelin, trumpet Anders Jeppsson & Jörgen Åkesson, Sisselakören

1 juni kl 18 Ö Tommarps kyrka Medeltida toner med  ”Nota Bene”