Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkofullmäktige sammanträder

Tisdagen den 8 november sammanträder Kyrkofullmäktige i Hammenhögs församlingshem kl 18. Andakt 17.45. Allmänheten är välkommen att åhöra mötet.

DAGORDNING
 1. Sammanträdets öppnande och upprop

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av justerare

4. Godkännande av kallelse

5. Godkännande av dagordningen

6. Begravningsverksamhetens riktlinjer § 119 KR 2022-10-19

7. Begravningsverksamhetens budget § 120 KR 2022-10-19

8. Församlingsverksamhetens budget § 122 KR 2022-10-19

9. Kyrkoavgift § 122 KR 2022-10-19

10. Delegerande av beslutanderätt tilläggsanslag

11. Energibesparande åtgärder § 125, 126, 127 KR 2022-10-19

13. Redovisning Borrby kyrktorn

14. Information Stiby församlingshem

15. Avslutning