Foto: Gerd Roos

Information angående Borrby kyrkas tornspira

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om vad som händer angående tornet.

Den 26 april är det dags för att lyfta de fyra hörnspirorna på plats. om inte vädret skulle ställa till det, men prognosen ser bra ut! Lyft sker från kl 10 och beräknas vara slutfört till kl 13. Kom gärna och följ denne historiska händelse på plats!

Den 31 mars lyftes mittspiran upp på Borrby kyrka i sin fulla längd t o m krönkorset.

Mars 2022

31 mars är det åter dags för lyft av Tornspira. Nu lyfts mittspiran i hela dess längd med start kl 9.30. Från ca 12.30 bjuder Ramirent på grillad korv. Välkomna till Borrby!

Ytterligare 500kr har kommit in i bidrag från allmänheten. Den totala summan är 23 500.

Januari 2022

Allmänheten har möjlighet att bidra till återuppbyggnaden. Du kan swisha din gåva till 123 647 60 48. 23 000kr har hittills kommit in i gåvor.

Lyft har skett enligt plan! Planerat lyft av del två av tornspiran på Borrby kyrka tisdagen den 11 januari. Lyftet är väderberoende, men senaste information beräknar att lyftet sker någon gång kl 13-15 den 11 januari.

Arbetet med att återuppföra Tornspiran på Borrby kyrka går planenligt. Under januari månad kommer en kran att lyfta upp del två av tornet. Den tredje och sista delen planeras att lyftas senare under våren och förhoppningsvis är arbetet slutfört och kyrkan kan återinvigas under juni 2022.

Borrby kyrka har nu fått ett "tälttorn", ställningarna är resta och arbetet med tornhuven är påbörjat. Foto: Gerd-Mari Roos
Ställningar på plats kring Borrby kyrktorn inför återuppförandet av tornspiran Foto: Gerd-Mari Roos

Möjlighet att ekonomiskt bidra till tornuppförandet

Bidrag från allmänheten som inkommit till tornuppförandet t o m 2021-11-30: 8000 kr

Gärsnäs församling har öppnat möjligheten för allmänheten att vara med och ekonomiskt bidra till återuppförandet av Borrby kyrktorn. Bidrag (minsta belopp 500kr) kan antingen Swishas till nummer 123 647 60 48 Borrby kyrktorn, eller sättas in på bankgiro 5698-2663 Borrby kyrktorn. Givarna kommer att uppmärksammas om man vill, men det går också att vara anonym givare.

Frågor: Gertrud Rosenqvist 070-883 26 86
Ingemar Nilsson 070-571 60 28
eller till garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

 Informationsmöte angående återuppförandet

På Baddaredagen 14 juli 2021 sker aktiviteter i kyrkan. Kl 15 är det en visning av kyrkan och kl 17.30 ett informationsmöte om hur återuppbyggnaden sker och på vilket sett det påverkar användandet av kyrkan under hösten 2021.

Uppförande av tornspiran

Simrishamns kommun har den 31 maj 2021 beviljat ”Bygglov för uppförande av kyrktorn”.
Under juni månad påbörjas smidesarbetena av de små spirorna. I augusti kommer ställningar att sättas upp runt kyrkan. Enligt planen kommer kyrkan att kunna användas under hösten 2021, men stängas vid årsskiftet 2021/2022.

Kyrkofullmäktige 2021-04-13

Kyrkofullmäktige beslöt med röstsiffrorna 17 JA , 2 NEJ och 2 AVSTÅR att återuppbygga tornet på Borrby kyrka. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet. 

Kyrkorådssammanträde 2021-04-06:

Vid Kyrkorådet 2021-04-06 § 53 beslöt Kyrkorådet att föreslå Kyrkofullmäktige att arbetet utförs enligt framlagt förslag. Mot beslutet reserverade sig en ledamot.

Det framlagda förslaget innebär att man kommer att återuppbygga tornet.

Informationsmöte 14 oktober Borrby kyrka

Kvällen inleddes med andakt av kyrkoherde Eva Asp, därefter redogjorde kyrkorådets ordförande för var församlingen står idag och Kyrkofullmäktiges beslut om projektering.

Stefan Olsson, Structor, redogjorde för den plan som kan bli möjlig med att man bygger tornet på marken och därefter lyfter upp det i olika sektioner. På så sätt kan kyrkorummet vara öppet för användning under längre tid.

Borrby kyrkas krönkors Foto: Gerd Roos

Beslut vid Kyrkofullmäktige 12 oktober 

Beslutet som fattades vid Kyrkofullmäktige kan du läsa i filerna längst ner på sidan.

Informationsmöte

Onsdagen den 14 oktober kl 18 i Borrby kyrka - inleds med andakt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - Max 50 personer i kyrkan, tänk på att hålla avstånd, om du är sjuk stanna hemma.

Ljusinstallation Borrby kyrka 2020-07-08

Genom den lucka som gjorts i det provisoriska taket på Borrby kyrktorn ska det nu vara klart med en ”ljusspira”. Ljuset kommer att tändas vid solnedgången.

UR Kyrkorådsprotokoll 2020-06-23

Se protokollsutdrag, som pdf-fil  - scrolla längre ned på sidan!

Radio kristianstad 2020-05-03

Reportage angående det beviljade KAE-anslaget

Information 2020-04-30

På grund av den rådande Corona-pandemin skjuts det planerade informationsmötet i Borrby församlingshem på framtiden. 

Nu finns fördelningen av KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) i Lunds stift  att läsa på Lunds stifts hemsida: Pressmeddelande från Lund stift angående fördelning av KAE

Information 2020-04-20

Vecka 16 påbörjades ett arbete på Borrby kyrkotorn. En lucka har gjorts i det provisoriska torntaket. Lunds stift har förstått att siluetten av en tornspira är saknad och via denna lucka ska belysning möjliggöra detta. Detta är inte en ersättning för en tornspira, men besked i denna fråga når Gärsnäs församling tidigast den 30 april. Detta belastar inte församlingens budget. 

Information 2020-03-13 om var församlingen är i processen:

Församlingen har sökt KAE för att återuppföra en kopia av den nedmonterade tornspiran. Inför ramår 2021 infördes ett nytt ansökningsförfarande gällande KAE. Församlingens förhoppning om enklare och snabbare hantering om fördelning av KAE har dock grusats, trots flera kontakter med handläggare på Lunds stift och Länsstyrelsen. Beslut om KAE väntas nå församlingen i början av maj månad.
Nytt informationsmöte (Gärsnäs församling-Borrby byalag) i Borrby församlingshem planerat till den 11 maj.

På kyrkorådsmötet 2020-02-25 informerades det om att ny information kommer Kyrkorådet till del tidigast i slutet av april.

Kyrkorådet beslutade 2020-01-22 om att lämna in en kompletterande KAE-ansökan för återuppbyggnad av Borrby kyrktorn.

Borrby Sankta Maria kyrkas nya tornspira -

Öppettider i kyrkan då du kan se förslagen och lämna din åsikt: 1/11 kl 10-17, 2/11 kl 10-19 (varm dryck serveras från kl 16). 9/11 kl 10-15 och 10/11 kl 10-15.

Här kan du läsa om hur arkitekterna tänkt samt se bilder på förslagen till Borrby kyrkas tornspira

Kom, se och kommentera arkitektförslagen:
Vernissage torsdag 31 oktober kl. 16-18 i
Sankta Maria kyrka, Borrby
Utställningen är sedan öppen: 1/11 kl 10-17
2/11 kl 10-19 varm dryck serveras från ca kl 16, 9/11, 10/11 kl 10-15

Pressmeddelande från Lunds stift 20190904 

Läs mer här!

Bakgrund

När stormen Urd rasade mellan jul och nyår 2016 upptäcktes att ett av de små tornen på kyrkan lutade. Kyrktomten spärrades av, kontakt togs med Lunds stift och Länsstyrelsen. En besiktning gjordes utvändigt via lift. Under våren 2017 gjordes undersökningar för att bedöma vilka reparationer som behövs för att kyrkan åter skulle kunna användas.

Den 9 maj 2017 hölls ett informationsmöte och den 29 juni 2017 ytterligare ett i Borrby församlingshem, stiftsantikvarie Heikki Ranta, byggnadsingenjör Andreas Månsson och konstruktör Folke Höst informerade då vad som framkommit under vårens undersökningar av Borrby kyrkas torn.

Att två av de små tornen lutar är symtom på stora problem i hela tornets konstruktion. Även det stora tornet i mitten lutar - se bild och kan vid en häftig storm blåsa ner. Vårt ”nya” torn med inspiration från Klara kyrka i Stockholm vilar på en torngrund avsedd för det ursprungliga lanternintornet.

Flera trädelar angripna av or, det finns svamp och spänningar har släppt i flera draglinor (järnstag, som löper genom flera våningar i tornet) dvs de fyller inte längre någon funktion.

Kyrkorådet har gått vidare med en förundersökning som bl a innebär att en modell byggs upp av tornet - då kan man se hur konstruktionen fungerar och var och hur förbättringar kan göras.

Summan av informationen som gavs vid dessa tillfällen blev i korthet: Nuvarande tornkonstruktion är otillräcklig. Såväl mittspiran, som småtornen behöver tas ner, helst före höststormarna sätter in. När detta arbete är gjort kan kyrkan och kyrktomten åter användas. När ny konstruktion kan vara på plats är i dagsläget ovisst.

Här kan du följa vad som hände under 2017-2018

Vecka 38
Ställningar är nu på väg att byggas upp kring tornet för att demontera spirorna.

Vecka 43 - 24 oktober
Krönkorset monteras ner.

Vecka 44 
Nedmonteringen fortsätter och på bilden syns att ställningarna är betydligt högre än tornet.

 

Vecka 46
Tornet är nu nedmonterat så att ett provisoriskt sadeltak kan byggas.

Vecka 48-49
Arbetet med att göra sadeltak som ska täcka kyrktornet tills spiran åter kan resas är i full gång. Kyrkan kommer inte att öppnas för gudstjänster förrän tidigast i februari månad.

 

Vecka 51
Sadeltaket är på plats och besiktigat. Vecka 2, 2018 påbörjas demontering av ställning.

 

Vecka 3 2018
- nu kan vi snart använda kyrkan igen. Kyrkan planeras tas i bruk på Jungfru Marie bebådelsedag den 18 mars.

 

Under hela 2017 var kyrktomten avstängd, tornspiran monterades ner och i mars 2018 kunde kyrkan öppnas igen för gudstjänster och förrättningar.

Arbetet har hela tiden fortsatt för att få fram en hållbar konstruktion.

Från allhelgonahelgen t o m trettondedag jul så fick Borrby kyrka ett ”ljustorn”, som sågs vida omkring.

Den 26 mars 2019 hölls ett öppet informationsmöte i Borrby kyrka. Då framkom, via stiftets representant, att Stiftsstyrelsen avslagit Gärsnäs församlings ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har olika uppfattning om KAE är tillämpligt för återuppbyggnaden. Församlingens kyrkoråd fortsätter arbetet för att tornet ska återuppbyggas. Se bifogad fil.