Meny

Information angående Borrby kyrkas tornspira

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om vad som händer angående tornet.

Ljusinstallation Borrby kyrka 2020-07-08

Genom den lucka som gjorts i det provisoriska taket på Borrby kyrktorn ska det nu vara klart med en ”ljusspira”. Ljuset kommer att tändas vid solnedgången.

UR Kyrkorådsprotokoll 2020-06-23

Se protokollsutdrag, som pdf-fil  - scrolla längre ned på sidan!

Radio kristianstad 2020-05-03

Reportage angående det beviljade KAE-anslaget

Information 2020-04-30

På grund av den rådande Corona-pandemin skjuts det planerade informationsmötet i Borrby församlingshem på framtiden. 

Nu finns fördelningen av KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) i Lunds stift  att läsa på Lunds stifts hemsida: Pressmeddelande från Lund stift angående fördelning av KAE

Information 2020-04-20

Borrby kyrkas krönkors Bild: Gerd Roos

Vecka 16 påbörjades ett arbete på Borrby kyrkotorn. En lucka har gjorts i det provisoriska torntaket. Lunds stift har förstått att siluetten av en tornspira är saknad och via denna lucka ska belysning möjliggöra detta. Detta är inte en ersättning för en tornspira, men besked i denna fråga når Gärsnäs församling tidigast den 30 april. Detta belastar inte församlingens budget. 

Information 2020-03-13 om var församlingen är i processen:

Församlingen har sökt KAE för att återuppföra en kopia av den nedmonterade tornspiran. Inför ramår 2021 infördes ett nytt ansökningsförfarande gällande KAE. Församlingens förhoppning om enklare och snabbare hantering om fördelning av KAE har dock grusats, trots flera kontakter med handläggare på Lunds stift och Länsstyrelsen. Beslut om KAE väntas nå församlingen i början av maj månad.
Nytt informationsmöte (Gärsnäs församling-Borrby byalag) i Borrby församlingshem planerat till den 11 maj.

På kyrkorådsmötet 2020-02-25 informerades det om att ny information kommer Kyrkorådet till del tidigast i slutet av april.

Kyrkorådet beslutade 2020-01-22 om att lämna in en kompletterande KAE-ansökan för återuppbyggnad av Borrby kyrktorn.

Borrby Sankta Maria kyrkas nya tornspira -

Öppettider i kyrkan då du kan se förslagen och lämna din åsikt: 1/11 kl 10-17, 2/11 kl 10-19 (varm dryck serveras från kl 16). 9/11 kl 10-15 och 10/11 kl 10-15.

Här kan du läsa om hur arkitekterna tänkt samt se bilder på förslagen till Borrby kyrkas tornspira

Kom, se och kommentera arkitektförslagen:
Vernissage torsdag 31 oktober kl. 16-18 i
Sankta Maria kyrka, Borrby
Utställningen är sedan öppen: 1/11 kl 10-17
2/11 kl 10-19 varm dryck serveras från ca kl 16, 9/11, 10/11 kl 10-15

Pressmeddelande från Lunds stift 20190904 

Läs mer här!

Bakgrund

När stormen Urd rasade mellan jul och nyår 2016 upptäcktes att ett av de små tornen på kyrkan lutade. Kyrktomten spärrades av, kontakt togs med Lunds stift och Länsstyrelsen. En besiktning gjordes utvändigt via lift. Under våren 2017 gjordes undersökningar för att bedöma vilka reparationer som behövs för att kyrkan åter skulle kunna användas.

Den 9 maj 2017 hölls ett informationsmöte och den 29 juni 2017 ytterligare ett i Borrby församlingshem, stiftsantikvarie Heikki Ranta, byggnadsingenjör Andreas Månsson och konstruktör Folke Höst informerade då vad som framkommit under vårens undersökningar av Borrby kyrkas torn.

Att två av de små tornen lutar är symtom på stora problem i hela tornets konstruktion. Även det stora tornet i mitten lutar - se bild och kan vid en häftig storm blåsa ner. Vårt ”nya” torn med inspiration från Klara kyrka i Stockholm vilar på en torngrund avsedd för det ursprungliga lanternintornet.

Flera trädelar angripna av or, det finns svamp och spänningar har släppt i flera draglinor (järnstag, som löper genom flera våningar i tornet) dvs de fyller inte längre någon funktion.

Kyrkorådet har gått vidare med en förundersökning som bl a innebär att en modell byggs upp av tornet - då kan man se hur konstruktionen fungerar och var och hur förbättringar kan göras.

Summan av informationen som gavs vid dessa tillfällen blev i korthet: Nuvarande tornkonstruktion är otillräcklig. Såväl mittspiran, som småtornen behöver tas ner, helst före höststormarna sätter in. När detta arbete är gjort kan kyrkan och kyrktomten åter användas. När ny konstruktion kan vara på plats är i dagsläget ovisst.

Utdrag ur kyrkorådsprotokoll

Här kan du följa vad som hände under 2017-2018

Vecka 38
Ställningar är nu på väg att byggas upp kring tornet för att demontera spirorna.

Vecka 43 - 24 oktober
Krönkorset monteras ner.

Vecka 44 
Nedmonteringen fortsätter och på bilden syns att ställningarna är betydligt högre än tornet.

 

Vecka 46
Tornet är nu nedmonterat så att ett provisoriskt sadeltak kan byggas.

Vecka 48-49
Arbetet med att göra sadeltak som ska täcka kyrktornet tills spiran åter kan resas är i full gång. Kyrkan kommer inte att öppnas för gudstjänster förrän tidigast i februari månad.

 

Vecka 51
Sadeltaket är på plats och besiktigat. Vecka 2, 2018 påbörjas demontering av ställning.

 

Vecka 3 2018
- nu kan vi snart använda kyrkan igen. Kyrkan planeras tas i bruk på Jungfru Marie bebådelsedag den 18 mars.

 

Under hela 2017 var kyrktomten avstängd, tornspiran monterades ner och i mars 2018 kunde kyrkan öppnas igen för gudstjänster och förrättningar.

Arbetet har hela tiden fortsatt för att få fram en hållbar konstruktion.

Från allhelgonahelgen t o m trettondedag jul så fick Borrby kyrka ett ”ljustorn”, som sågs vida omkring.

Den 26 mars 2019 hölls ett öppet informationsmöte i Borrby kyrka. Då framkom, via stiftets representant, att Stiftsstyrelsen avslagit Gärsnäs församlings ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har olika uppfattning om KAE är tillämpligt för återuppbyggnaden. Församlingens kyrkoråd fortsätter arbetet för att tornet ska återuppbyggas. Se bifogad fil.