Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information angående Borrby kyrkas tornspira

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om vad som händer angående tornet.

Bakgrund

När stormen Urd rasade mellan jul och nyår 2016 upptäcktes att ett av de små tornen på kyrkan lutade. Kyrktomten spärrades av, kontakt togs med Lunds stift och Länsstyrelsen. En besiktning gjordes utvändigt via lift. Under våren 2017 gjordes undersökningar för att bedöma vilka reparationer som behövs för att kyrkan åter skulle kunna användas.

Den 9 maj 2017 hölls ett informationsmöte och den 29 juni 2017 ytterligare ett i Borrby församlingshem, stiftsantikvarie Heikki Ranta, byggnadsingenjör Andreas Månsson och konstruktör Folke Höst informerade då vad som framkommit under vårens undersökningar av Borrby kyrkas torn.

Borrby kyrkas krönkors Bild: Gerd Roos

Att två av de små tornen lutar är symtom på stora problem i hela tornets konstruktion. Även det stora tornet i mitten lutar - se bild och kan vid en häftig storm blåsa ner. Vårt ”nya” torn med inspiration från Klara kyrka i Stockholm vilar på en torngrund avsedd för det ursprungliga lanternintornet.

Flera trädelar angripna av or, det finns svamp och spänningar har släppt i flera draglinor (järnstag, som löper genom flera våningar i tornet) dvs de fyller inte längre någon funktion.

Kyrkorådet har gått vidare med en förundersökning som bl a innebär att en modell byggs upp av tornet - då kan man se hur konstruktionen fungerar och var och hur förbättringar kan göras.

Summan av informationen som gavs vid dessa tillfällen blev i korthet: Nuvarande tornkonstruktion är otillräcklig. Såväl mittspiran, som småtornen behöver tas ner, helst före höststormarna sätter in. När detta arbete är gjort kan kyrkan och kyrktomten åter användas. När ny konstruktion kan vara på plats är i dagsläget ovisst.

Tornets mittspira är inte i centrum Bild: Restaurera

Under hela 2017 var kyrktomten avstängd, tornspiran monterades ner och i mars 2018 kunde kyrkan öppnas igen för gudstjänster och förrättningar.

Arbetet har hela tiden fortsatt för att få fram en hållbar konstruktion.

Från allhelgonahelgen t o m trettondedag jul så fick Borrby kyrka ett ”ljustorn”, som sågs vida omkring.

Den 26 mars 2019 hölls ett öppet informationsmöte i Borrby kyrka. Då framkom, via stiftets representant, att Stiftsstyrelsen avslagit Gärsnäs församlings ansökan om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har olika uppfattning om KAE är tillämpligt för återuppbyggnaden. Församlingens kyrkoråd fortsätter arbetet för att tornet ska återuppbyggas. Se bifogad fil.

Utdrag ur kyrkorådsprotokoll

Här kan du följa vad som hände under 2017-2018

Vecka 38
Ställningar är nu på väg att byggas upp kring tornet för att demontera spirorna.

Vecka 43 - 24 oktober
Krönkorset monteras ner.

Vecka 44 
Nedmonteringen fortsätter och på bilden syns att ställningarna är betydligt högre än tornet.

 

Vecka 46
Tornet är nu nedmonterat så att ett provisoriskt sadeltak kan byggas.

Vecka 48-49
Arbetet med att göra sadeltak som ska täcka kyrktornet tills spiran åter kan resas är i full gång. Kyrkan kommer inte att öppnas för gudstjänster förrän tidigast i februari månad.

 

Vecka 51
Sadeltaket är på plats och besiktigat. Vecka 2, 2018 påbörjas demontering av ställning.

 

Vecka 3 2018
- nu kan vi snart använda kyrkan igen. Kyrkan planeras tas i bruk på Jungfru Marie bebådelsedag den 18 mars.