Foto: Josefin Casteryd/IKON

Första söndagen i advent - nytt kyrkoår

Hammenhögs kyrka Högmässa kl 11

Kerstin Graff, Adventskören 
trumpet Jörgen Åkesson och 
Anders Jeppsson

Efter gudstjänsten gröt och skinkmacka i församlingshemmet