Meny

Corona-virus

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset, försöker vi i Gärsnäs församling göra vårt för att förhindra ev. smittspridning.

De som verkar drabbas värst är människor med kroniska sjukdomar och äldre, dvs samma kategori som brukar drabbas värst och rekommenderas vaccination av vanlig säsongsinfluensa. Nu finns ju inget vaccin för covid-19 och vi vill därför göra våra sammanhang så trygga som möjligt.

Vi uppmanar därför våra deltagare i våra verksamheter att undvika handhälsning och kramar den närmaste tiden. Det går ju utmärkt att hälsa på varandra genom ett leende och en nick, eller genom att vinka till varandra. Detta gäller även den tjänstgörande personalen som annars vanligen hälsar med hand på samtliga deltagare.

I samband med nattvarden tvättar prästen sina händer så att utdelandet kan ske utan risk för smitta. Vi firar också nattvard genom att doppa oblaten i vinet. 

Allmänt uppmanar vi samtliga i våra sammanhang att iaktta god handhygien. Det är viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten i ca 20-30 sekunder för att de ska vara rena. När du inte har tillgång till tvål och vatten så går det bra  med handsprit.

Vi vill med detta värna de för denna sjukdom mest utsatta ibland oss.
Vi hoppas på er förståelse.