Har vi inte fastat nog? (brev till församlingen)  

Vi går nu in i stora fastan 2021 och man skulle ju kunna tycka att vi haft nog av fasta hela det gångna året pga. pandemin; vi har avstått och gjort uppoffringar, alla på olika sätt. Räcker det inte nu??? Ska vi ha ytterligare restriktioner.

 

Den kristna kyrkans fasta handlar inte om att avstå för avståendets skull. Många gånger tänker vi kanske så, att fasta är att tex avstå från mat eller något ”roligt”. Det kan det vara. Men bara som ett hjälpmedel.

Om vi blundar eller går med en ögonbindel kan det hända att vi hör nya saker och äter vi något med ögonbindel kan det hända att vi upplever nya smaker och konsistenser. På så sätt tänker jag fastan också. Genom att avstå något kan vi upptäcka nya saker av det vi har, det som finns.

 

Jag vet att många gjort det under det gångna året. Man har upptäckt sin närmiljö när man inte kunnat resa, upptäckt trädgården, upptäckt musik och läsande igen, upptäckt att en utomhuspromenad med några vänner är oerhört viktig och värdefull när umgänget inte är självklart längre.

Fastan kan på detta sätt bli en tid då vi medvetet går in för att upptäcka mer av det lilla, det nära, det värdefulla som finns mitt framför ögonen. Vi behöver inte jaga efter livet. Det kommer till oss. Vi behöver inte jaga häftiga upplevelser, de finns i det lilla och nära. Fastan kan vara en tid att öva sig i dygden förnöjsamhet. Lite som björnen Baloo i Djungel boken ”Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dej ser…”

Fastan är också i kyrkan att slå följe med Jesus mot lidande, död och uppståndelse. En del saker måste få lämnas och dö för att något nytt skall kunna uppstå, ta plats och leva. En fråga kan då vara; Vad behöver dö och lämnas i mitt liv? Att komma fram till att en del saker inte bär liv i sig längre kan vara en smärtsam process och upptäckt.

I församlingen fortsätter vi fira gudstjänster, Högmässa på söndagar i våra varma kyrkor och en stilla veckomäss varje onsdag i Garde. Vi har också digitala bibelsamtal varje onsdag på zoom, sicka ett mail så skickar jag länk - det är väldigt opretentiöst och enkelt. Vi läser texten och samtalar om det vi tänker på.  Pilgrimsvandringarna med grillning i Garde och Etelhem har gått bra – jag har fått träffa många av er församlingsbor och kanske har de väckt några tankar. Under sportlovet, v 8 - 9 kommer pilgrimsvandringen sitta uppe i Ljugarn, vid Vitvär-Folhammar . Sedan tar vi lite paus pga. av snöläget och hoppas kunna vara vid Strömmaån efter påsk.

Alskogs kyrka står kall som ni vet och vi har haft i glykol i det vattenburna systemet så det inte skall frysa sönder. Vi måste tänka till tillsammans hur vi skall göra med Alskogs kyrka. Att fortsätta elda med Olja kan vi inte pga. kyrkans klimatmål. Olof vår musiker håller på att försöka stämma och fixa flygeln i bygdegården, gamla skolan. Förhoppningsvis skall vi kunna ha några musikaliska aftnar där när han är klar och pandemin släpper.

I Ardre går renoveringarna framåt! Målningarna rengöra och förbättras och orgeln är flyttad (dom gjorde det på två man !!) Antikvarien är eld ock lågor efter at ha funnit romanska grundfundament i tornet som visar på att den gamla stavkyrkan hade samma proportioner som den första stenkyrkan. (tror jag) Det är dåligt med dokumentation om vad som hänt i Ardre kyrka under åren så därför vore det tacksamt om ni som har gamla bilder och gamla berättelser om vad som hänt i kyrkan ville dela med er. Det sägs också att någonstans skall det finnas kartonger kvar efter konstnären Hägg som sedan Petterson, som målade, hade som förlagor. Är et något som ligger och samlar damm hemma hos någon så hör av er så kan vi fotografera av och dokumentera. Vi är också på gång med att få en kopia av Ardrekistan, som står på statens historiska museum, till kyrkan. Men allt tar sin tid.

En sista sak. VALET!! – till hösten skall nytt kyrkofullmäktige väljas (som sedan i sin tur väljer kyrkoråd) Känner du dej kallad att vara med att ta ansvar för din församling och socken! Jag hopas det. Hör av dig till Allan Peterson i Alskog eller Janne Bergquist i Ljugarn om du har frågor och funderingar och vill ställa upp. ( det går också bar att höra av sig till mej så kan jag försöka förklara vad ett förtroendemanna/kvinno – uppdrag innebär) Vi behöver folk som vill vara med och påverka och ta ansvar.

Detta får vara nog för nu. Som alltid. Jag finns för er- är det något så hör av er.

 

Felix – er präst.