Advent och Jul i Garde

 

5 december kl. 10:00 Högmässa Garde kyrka

Felix Modh & Olof Stenström

12 december kl. 10:00 Högmässa Etelhem kyrka
Felix Modh & Olof Stenström

Kl. 18.00 Julens psalmer och sånger Alskog gamla skola     

 Felix Modh & Olof Stenström

19 december kl. 10:00 Högmässa Garde kyrka
Felix Modh & Olof Stenström                                                             

24 december kl. 10:00 Julkrubbegudstjänst Etelhem kyrka
Felix Modh & Olof Stenström

Kl. 23.00 Midnattsmässa Etelhem kyrka

Staffan Beijer & Olof Stenström

25 december kl. 07.00 Julotta Ardre kyrka                  

Felix Modh & Olof Stenström

26 december kl. 10.00 Högmässa Lye kyrka                

Staffan Beijer & Olof Stenström

31 december kl.16.00 Nyårsbön i Gunfjaun kapell            

Felix Modh

1 januari kl. 16.00 Högmässa Garde kyrka               

Staffan Beijer & Olof Stenström

2 januari kl. 10.00 Högmässa Etelhem kyrka                                

Felix Modh & Olof Stenström

För aktuell info se på hemsidan eller Facebook, Garde Församling