Meny

Sámegiel sálbmalávlun / Sámegiel sálmmalávllom / Samisk psalmsång

Sálbmalávlun iešguđetlágan sámegielaide Jiellevári searvegotteviesus. Sálmmalávllom iesjgeŋgalágásj sámegielajda Jielleváre tjoaggulvisdåben. Psalmsång på olika samiska språk i Gällivare församlingsgård.

Sámegiel sálbmalávlun lea rabas deaivvadanbáiki buot berošteaddjiide. Mii lávlut sálmmaid davvisámegillii, julevsámegillii dahje iežá sámegillii. Boađe ja siđa sálmmaid, ja jus it máhte dahje háliit lávlut de sáhtát dieđusge maid dušše guldalit. Mii deaivvadit Jiellevári searvegotteviesus juohke nuppi gaskavahku diibmu 19.

Sámegiel sálmmalávllom le rabás gávnadimsadje gájkka berustiddjijda. Mij lávllop sálmajt nuorttasámegiellaj, julevsámegiellaj jali ietjá sámegiellaj. Boade ja sidá sálmajt, ja jus i máhte jali hálijda lávllot de máhtá diehttelis dåssju gulldalit. Mij gávnadip Jielleváre tjoaggulvisdåben juohkka nuppi gasskavahko kloahkko 19.

Samisk psalmsång är en öppen mötesplats för alla intresserade. Vi sjunger psalmer på nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk. Kom och önska psalmer, och om du inte kan eller vill sjunga kan du naturligtvis också bara lyssna. Vi träffas varannan onsdag klockan 19 i Gällivare församlingsgård.

Deaivvadeamit GIđA 2020 / Dejvadime Gidá 2020 / Träffar våren 2020

 • Ođđajagimánu 15. b. dii. 19.00 / Ådåjakmáno 15. b. kl. 19.00 / 15 januari kl. 19.00
 • Ođđajagimánu 29. b. dii. 19.00 / Ådåjakmáno 29. b. kl. 19.00 / 29 januari kl. 19.00
 • Guovvamánu 12. b. dii. 19.00 / Guovvamáno 12. b. kl. 19.00 / 12 februari kl. 19.00
 • Guovvamánu 26. b. dii. 19.00 / Guovvamáno 26. b. kl. 19.00 / 26 februari kl. 19.00
 • Njukčamánu 11. b. dii. 19.00 / Sjnjuktjamáno 11. b. kl. 19.00 / 11 mars kl. 19.00
 • Njukčamánu 25. b. dii. 19.00 / Sjnjuktjamáno 25. b. kl. 19.00 / 25 mars kl. 19.00
 • Cuoŋománu 22. b. dii. 19.00 / Vuoratjismáno 22. b. kl. 19.00 / 22 april kl. 19.00
 • Miessemánu 6. b. dii. 19.00 / Moarmesmáno 6. b. kl. 19.00 / 6 maj kl. 19.00
 • Miessemánu 20. b. dii. 19.00 / Moarmesmáno 20. b. kl. 19.00 / 20 maj kl. 19.00
 • Geassemánu 3. b. dii. 19.00 / Biehtsemáno 3. b. kl. 19.00 / 3 juni kl. 19.00

 

deaivvadeamit čavčča 2019 / dejvadime tjavtja 2019 / träffar Hösten 2019

 • Borgemánu 28. b. dii. 19.00 / Bårggemáno 28. b. kl. 19.00 / 28 augusti kl. 19.00
 • Čakčamánu 11. b. dii. 19.00 / Ragátmáno 11. b. kl. 19.00 / 11 september kl. 19.00
 • Čakčamánu 25. b. dii. 19.00 / Ragátmáno 25. b. kl. 19.00 / 25 september kl. 19.00
 • Golgotmánu 9. b. dii. 19.00 / Gålgådismáno 9. b. kl. 19.00 / 9 oktober kl. 19.00
 • Golgotmánu 23. b. dii. 19.00 / Gålgådismáno 23. b. kl. 19.00 / 23 oktober kl. 19.00
 • Skábmamánu 20. b. dii. 19.00 / Basádismáno 20. b. kl. 19.00 / 20 november kl. 19.00
 • Juovlamánu 4. b. dii. 19.00 / Javllamáno 4. b. kl. 19.00 / 4 december kl. 19.00
 • Juovlamánu 18. b. dii. 19.00 / Javllamáno 18. b. kl. 19.00 / 18 december kl. 19.00

deaivvadeamit GIđA 2019 / dejvadime Gidá 2019 / träffar våren 2019

 • Ođđajagimánu 16. b. dii. 19.00 / Ådåjakmáno 16. b. kl. 19.00 / 16 januari kl. 19.00
 • Ođđajagimánu 30. b. dii. 19.00 / Ådåjakmáno 30. b. kl. 19.00 / 30 januari kl. 19.00
 • Guovvamánu 13. b. dii. 19.00 / Guovvamáno 13. b. kl. 19.00 / 13 februari kl. 19.00
 • Guovvamánu 27. b. dii. 19.00 / Guovvamáno 27. b. kl. 19.00 / 27 februari kl. 19.00
 • Njukčamánu 13. b. dii. 19.00 / Sjnjuktjamáno 13. b. kl. 19.00 / 13 mars kl. 19.00
 • Jiellevári márkániin, márkánkaféas, njukčamánu 16. b. dii. 12.00 / Jielleváre márnánijn, márnánkaféan, sjnjuktjamáno 16. b. kl. 12.00 / Under gällivare marknad, marknadskaféet den 16 mars kl. 12.00
 • Njukčamánu 27. b. dii. 19.00 / Sjnjuktjamáno 27. b. kl. 19.00 / 27 mars kl. 19.00
 • Cuoŋománu 10. b. dii. 19.00 / Vuoratjismáno 10. b. kl. 19.00 / 10 april kl. 19.00
 • Cuoŋománu 24. b. dii. 19.00 / Vuoratjismáno 24. b. kl. 19.00 / 24 april kl. 19.00
 • Miessemánu 8. b. dii. 19.00 / Moarmesmáno 8. b. kl. 19.00 / 8 maj kl. 19.00
 • Miessemánu 22. b. dii. 19.00 / Moarmesmáno 22. b. kl. 19.00 / 22 maj kl. 19.00
 • Geassemánu 5. b. dii. 19.00 / Biehtsemáno 5. b. kl. 19.00 / 5 juni kl. 19.00

Jođiheaddji / jådediddje / ledare

David Larsson

David Larsson

Gällivare-Malmbergets pastorat

Organist