Meny

Kyrkor och kapell

Gällivare-Malmbergets pastorat omfattar hela Gällivare kommun, landets tredje största till ytan. Våra kyrkor finns på många platser både i centralorten och långt från den.

I tätorterna

I Gällivare och Malmberget finns respektive församlings huvudkyrka och i Gällivare dessutom den gamla kyrkan från mitten av 1700-talet. Mellan orterna finns dessutom ett begravningskapell och även Koskullskulle har en gudstjänstlokal.

I de större byarna

Omkring fem till sex mil utanför centralorten finns flera tätorter och större byar med kyrkor där gudstjänst firas regelbundet.

I mindre byar

I pastoratets ytterkanter långt bort från centralorten, dels längst i sydost och dels i fjällen, finns ytterligare kyrkor och kapell där gudstjänst firas mer sällan.